Print this page

Natuurpunt WAL Nieuws

Ademloos: Wat nu met Oosterweel en volksraadpleging
Via deze link komt u op een informatief artikel over Oosterweel van de Gazet van Antwerpen. Dit artikel besluit met een poll. Wat nu met Oosterweel: de drie scenario's

Je kunt je voorkeur uitspreken voor het BAM tracé of het haventracé.
Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen, vanuit de bekommernis dat wij met name Antwerpenaren als nauwst betrokken partij hierin willen betrekken.

Poll dus mee, zo vaak kunt u uw stem niet laten horen in dit dossier..
Als herinnering sturen wij u ook de oproep voor de handtekenmarathon van zaterdag a.s.
Ook hieraan mag u deelnemen natuurlijk. Handtekeningen verzamelen op het Kiel
(Bericht geplaatst op 19/01/2017)
De 100.000 zijn bereikt!
Natuurpunt heeft de kaap van de 100.000 leden gerond. Dat is fantastisch goed nieuws want  hoe meer leden, hoe meer impact we op het beleid kunnen hebben. Wie zich graag inzet als ledenwerver mag een mailtje sturen naar ons kantoor.
(Bericht geplaatst op 4/01/2017)
Interview René Maes over Sint-Annabos
In deze pdf is het interview te lezen dat René gaf aan de Gazet van Antwerpen, over het behoud en de toekomst van het Sint-Annabos. 
(Bericht geplaatst op 4/10/2016)
Sint-Annabos blijft!
Natuurpunt WAL heeft de voorbije jaren samen met actiegroepen zoals Ademloos en stRaten-generaal onafgebroken geijverd voor het maximale behoud van het Sint-Annabos.

We zien nog steeds liever geen Oosterweeltunnel, maar we zijn toch verheugd met de aankondiging dat 60% van het Sint-Annabos behouden zal blijven wanneer de Oosterweeltunnel zal aangelegd worden. Dat is heel wat meer dan de aangekondigde schamele 12%.  

Het bosecosysteem dat in de voorbije 65 jaar langzaam werd opgebouwd, blijft in het niet-gekapte gedeelte dus continu behouden. De fauna en flora hierin zullen later kunnen uitzwermen naar stukken van het bos die eerst gekapt maar later terug aangeplant worden.

De baggerspecie die vrijkomt bij het graven van de Scheldetunnel moest eerst op het gekapte Sint-Annabos terecht komen, maar zal nu via de Schelde getransporteerd worden naar het Noordelijk Insteekdok in de Waaslandhaven. Het Havenbedrijf stelt deze locatie ter beschikking.

De te kappen gedeelten zijn nodig om er het wegentracé in aan te leggen en om een -vaak watergebonden- werfzone nabij de Schelde in onder te brengen. Dit laatste krijgt een nabestemming als getijdengebonden natuurgebied.

Natuurpunt WAL heeft niet alleen al die tijd druk uitgeoefend op vele vlakken en bij de overheid, we hebben ook actief mee gezocht naar oplossingen. Zo hebben we een lijst met 21 alternatieve stortlocaties opgesteld en een plan met de te behouden delen van Sint Annabos uitgetekend.

Dit werd door de overheid ernstig onderzocht en de bereikte oplossing stemt daar volledig mee overeen. Natuurpunt WAL is dan ook zeer tevreden met de enorme inspanningen die de diverse overheden gedaan hebben en voor het vertrouwen dat ze in ons stelden.
(Bericht geplaatst op 28/09/2016)Natuurpunt WAL betreurt het kappen van de bomen op de Meersen

Vanaf 1 september werd er ontbost op het braakliggend perceel 'de Meersen', een stuk als bouwgrond ingekleurd terrein tussen de Meersenweg en het Pareinpark dat eigendom is van bouwbedrijf Matexi.

Buurtbewoner Luc De Kimpe contacteerde de politie, die de kap stillegden op 1 september.
Hij bracht ons ook op de hoogte van de kap.

Wij vinden het net als hij en vele andere buurtbewoners heel erg jammer dat alweer een stuk groen met bomen op die manier wordt aangetast…en bomen moeten sneuvelen…

Op 2 september gingen de kranen van de aannemer verder met het kappen; de nodige vergunningen waren uitgereikt door de bestendige deputatie van de provincie.

Alhoewel de gemeente Beveren geen voorstander was van het kappen van de bomen, kon ze dit niet tegenhouden.

De eigenaar wilde door de kap de compensatieplicht vermijden, die na 22 jaar spontane verbossing in voege treedt. Deze termijn van 22 jaar was bijna bereikt.

De vergunning voor de kap, met de daaraan verbonden voorwaarden, kan opgevraagd worden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

De overstromingsgevoeligheid van het gebied zal volgens de gemeente Beveren zeker mee in rekening worden genomen wanneer er ooit gebouwd zal worden op deze percelen. Van een eventuele bestemmingswijziging van het gebied is geen sprake.

Wegens de overstromingsgevoeligheid zal er waarschijnlijk  in de nabije toekomst niet gebouwd worden.
Als er bouwaanvragen zijn zal er zeker rekening moeten gehouden worden met de waterhuishouding en het totaalbeheerplan.

Technisch juridisch zal alles  wellicht wel in orde zijn maar helaas zijn dus alweer wat bomen onnodig tegen de vlakte gegaan…we betreuren dit samen met de buurtbewoners.
Er is nog werk aan de winkel voor onze vereniging.
NatuurpuntWAL
(Bericht geplaatst op 12/09/2016)Ruil je oude mobieltje in voor een stuk natuur
Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt.
Dat kan beter!

Daarom organiseert Natuurpunt, in samenwerking met het verwerkingsbedrijf Out of Use, vanaf 1 maart 2015 een grootschalige inzamelactie van GSM-toestellen.

De ingezamelde toestellen worden klaargemaakt voor hergebruik en doorverkoop. Is hergebruik geen optie, dan worden de waardevolle grondstoffen gerecupereerd. Per ingestuurde GSM wordt de waarde vastgelegd op basis van de commerciële waarde en de grondstoffen.

Deze waarde gaat integraal naar Natuurpunt voor de aankoop en beheer van meer natuur in Vlaanderen.
Met deze langdurige samenwerking zorgen Natuurpunt en Out of Use voor het herwaarderen van grondstoffen en investeren we tegelijkertijd in meer natuur in Vlaanderen.

Kijk in je kasten, verzend gratis je oude GSM toestel(len), en steun de natuur.
Heb je het gezien?
npwal.waarnemingen.be is een nieuwe website met daarop alle waarnemingen uit uw regio. Hierop vind je een mooi overzicht van de vogels, planten, zoogdieren, enz. uit het werkingsgebied van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever. In dit pdf-document wordt haarfijn uitgelegd hoe je je waarnemingen kan invoeren.
Polders van Kruibeke
In het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde worden er regelmatig gratis werfwandelingen aangeboden door Waterwegen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen.

Info: http://www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

 Laatste update: 02/02/2017